आयी जी होली हो जाओ तैयार म्हारा श्याम धणी सरकार लिरिक्स

आयी जी होली हो जाओ तैयार,
म्हारा श्याम धणी सरकार,
हाथां में ल्यो पिचकारी,
कई बैठ्या करो विचार,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
रंग अबीर गुलाल,
आई जी होली हो जाओ तैयार,
म्हारा श्याम धणी सरकार।।

रंग रंगीलो छैल छबीलो,
फागणियो हरषायो रे,
होली खेलन सांवरिया तेरी,
खाटू नगरी आयो रे,
झूमा नाचा चंग बजावा,
जमके करा धमाल,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
रंग अबीर गुलाल,
आई जी होली हो जाओ तैयार,
म्हारा श्याम धणी सरकार।।

मोटा मोटा सेठ सांवरा,
शरणा तेरी आया रे,
तेरे नाम की मौजा मांगे,
तेरी छतर छाया रे,
देखो थाने रंगने खातिर,
उलट्यायो संसार,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
रंग अबीर गुलाल,
आई जी होली हो जाओ तैयार,
म्हारा श्याम धणी सरकार।।

केसरिया केसरिया रे तेरो,
धाम हुयो केसरिया,
श्याम रंग में रंगी ‘उमा लहरी’,
को तू सांवरिया,
‘लहरी’ नैया तेरे भरोसे,
थामो जी पतवार,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
रंग अबीर गुलाल,
आई जी होली हो जाओ तैयार,
म्हारा श्याम धणी सरकार।।

आयी जी होली हो जाओ तैयार,
म्हारा श्याम धणी सरकार,
हाथां में ल्यो पिचकारी,
कई बैठ्या करो विचार,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
इतर सुगंध उड़ावा बाबा,
रंग अबीर गुलाल,
आई जी होली हो जाओ तैयार,
म्हारा श्याम धणी सरकार।।

Leave a Reply