इक वारी मुख विच्चों बोल

ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ll
ਬੋਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਬੋਲ ਮੇਹਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ll
ਰੱਖ ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੋਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦਾਤੀ, ਕੇਹੜੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂ l
ਕਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ll
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਲ, ਫੋਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ l
ਆਪਣੇ ਸੀ ਜੋ, ਹੋ ਗਏ ਬੇਗਾਨੇ ll
ਡਗਮਗ ਦਿਲ ਰਿਹਾ ਡੋਲ, ਡੋਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ,,,,,,,,,,,,,,

ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਏਹ ਦੁਆਰਾ l
ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਹਾਰਾ ll
ਤਾਹੀਓਂ ਆਇਆਂ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ,
ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Leave a Reply