काली कमली वालेया मैं तेरी हाँ

ये जीवन तेरे नाम ऐ कित्ता
नाल तेरे मैं लाइया प्रीता
नाल तेरे मैं लाइया प्रीता।।

प्रीता कर कर हारी मैं तो तेरी हाँ
प्रीता कर कर हारी मैं तो तेरी हाँ
सोनी नैना वालिया मैं तेरी हाँ
काली कमली वालेया मैं तेरी
हाँ सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ।।

मैनु उडीका रेहड़ी तेरी एक गल प्यारे मनले मेरी
मैनु उडीका रेहड़ी तेरी एक गल प्यारे मनले मेरी
दे दर्शन हूँ कानू लाइया तेरियां सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ
काली कमली वालेया मैं तेरी
हाँ सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ।।

मैं ता तेरी हाँ मैं ता तेरी हाँ
काली कमली वालेया मैं तेरी
हाँ सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ।।

तेरे प्रेम विच न होक झल्ली वृन्दावन नू कल्ली चली
वृन्दावन नू कल्ली चली वृन्दावन नू कल्ली चली
पावा तेरी गालिया विच फेरिया पावा तेरी गालिया विच फेरियां
हाँ सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ।।

मैं ता तेरी हाँ मैं ता तेरी हाँ
काली कमली वालेया मैं तेरी
हाँ सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ।।

लब लब तनु होगयी पागल
कित्थे लुक गया बांके सवाल
कित्थे लुक गया बांके सांवल
कित्थे लुक गया बांके सांवल
चित्र विचत्र दी करदे आसा पूरिया
हाँ सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ

काली कमली वालेया मैं तेरी
हाँ सोने नैना वालेया मैं तेरी हाँ।।

Leave a Reply