खोल खोल माये खोल मंदरा दे बूहे खोल

खोल खोल माये खोल मंदरा दे बूहे खोल
थक गईया संगता जय कारे तेरे बोल बोल
खोल खोल माये खोल मंदरा दे बूहे खोल।।

सारा जग घुमेया तसली कितो होई न
सारे दरा उते जाके किती अरजोई माँ
पावा तरले माये हंजू ढोल ढोल
खोल खोल माये खोल मंदरा दे बूहे खोल।।

होया ना कोई होना तेरा जग ते कोई सानी माँ
तेरे नालो बड़ा कोई दिसेया न दानी माँ
मेनू माये रख तू चरना दे कोल कोल
खोल खोल माये खोल मंदरा दे बूहे खोल।।

रोवे गल पल्ला पा सुनिदर सयोड़े दा,
दुखा वाला रोग कट जन्मा दे रोले दा,
आखे सिमरन तेनु माये हंजू ढोल ढोल
खोल खोल माये खोल मंदरा दे बूहे खोल।।

Leave a Reply