जेसल करी ले वीचार- Jesal Kari le vichar – bhajan lyrics

जेसल करी ले वीचार, माथे जम केरो मार,
सपना जेवो छे संसार, तोळी राणी करे छे पोकार,
आवोने जेसल राय, आपणे प्रेम थकी मळीये जी,

हीरला एरण मा ओराय, माथे घण केरा घा,
फुटे इ तो फटकीया के’वाय, खरा नी खरे खबरु थाय,
आवोने जेसल राय, आपणे प्रेम थकी मळीये जी,

गुरु ना गुण नो नही पार, भक्ति खांडा केरी धार,
नुगरा शु जाणे एनो सार, एनो एळे ग्यो अवतार,
आवोने जेसल राय, आपणे प्रेम थकी मळीये जी,

अनुभवी आव्यो छे अवतार, माथे सदगुरु नो आधार,
जावु मारे हरीने दरबार, बेडली उतारो भव पार,
आवोने जेसल राय, आपणे प्रेम थकी मळीये जी,

Leave a Reply