परशुराम गायत्री मंत्र

ॐ जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम: प्रचोदयात्।।

108 जाप (108 times)

मंत्र संग्रहपरशुराम गायत्री मंत्र – अनूप जलोटा

Leave a Reply