पल घडी रहो ने मारी पास जाडेजा – Pal Ghadi Raho ne mari pas – hindi bhajan lyrics

पल घडी रहो ने मारी पास जाडेजा
पल घडी रहो मारी पास,
कंइक करी ल्यो भलायु थोडा जीवणा रे जी,,,

तमने कहु मारा दलडा केरी वात जाडेजा
कहु मारा रुदीया केरी वात
कंइक करी ल्यो भलायु थोडा जीवणा रे जी,,,

साधु आवे लख चार जाडेजा
एमा रे सायबो रे मारो आवशे रे जी
कंइक करी ल्यो भलायु थोडा जीवणा रे जी,,,

तारा सायबा ना केवा ऐंधाण सती तोरल
तमे क्योने केवा ऐंधाणे ऐने ओळखीये रे जी
सर्वे साधु ने भगवो भेख जेसल जी
मारा सायबा ने माथे पीळी पाघडी रे जी
कंइक करी ल्यो भलायु थोडा जीवणा रे जी,,,

रोझा चरे लख चार जाडेजा
एमा रे सायबो रे मारो आवशे रे जी
सर्वे रोझा ने मुखे घांस जाडेजा
मारा सायबा ने मुखे काजु केवडो रे जी
कंइक करी ल्यो भलायु थोडा जीवणा रे जी,,,

हरणा चरे लख चार जाडेजा
एमा रे सायबो रे मारो आवशे रे जी
सर्वे हरणा ने माथे शींग जाडेजा
मारा सायबा ने माथे सोनेरी शींगडी रे जी
कंइक करी ल्यो भलायु थोडा जीवणा रे जी,,,

बोल्या तोरल नार जाडेजा
मारा साधुडा अमरापर मा मालशे रे जी
पल घडी रहो ने मारी पास जाडेजा
पल घडी रहो मारी पास,
कंइक करी ल्यो भलायु थोडा जीवणा रे जी,,,

Leave a Reply