मखणा दा चोर ना किसेनूं तारदा

मखणा दा चोर ना किसेनूं तारदा
गौआँ चारदा नाल डाके मारता।।

गोपियाँ दे नाल नाल फिरता अकेला वे
ऐसा न काम सैम डोलता अकेला नू
व्यंजना न भूखा प्यार दा
गौआँ चारदा नाल डाके मारदा ।।

मखणा दा चोर ना किसेनूं तारदा
गौआँ चारदा नाल डाके मारदा ।।

जग नू भूलके रखो भाग्य खुल जाएंगे
काम क्रोध लोभ छड्डो जद श्याम आएंगे
सीधा साधा रास्ता है सत्कार दा
गौआँ चारदा नाल डाके मारदा ।।

मखणा दा चोर ना किसेनूं तारदा
गौआँ चारदा नाल डाके मारदा ।।

जमुना दे तीर उत्ते चीर चोर लेंदा वे
कदम उत्ते थल्ले आ गोपियाँ नू कहंदा वे
ऊँची नीची गल्ला नू ये विचारदा
गौआँ चारदा नाल डाके मारता।।

चोरी दे बहाने कदे सद्दे घर आवे तू
अपने प्यारिया नू गले भी लगावे तू
मधुप श्याम दौड़ा आवे जो पुकारदा
गौआँ चारदा नाल डाके मारता।।

मखणा दा चोर ना किसेनूं तारदा
गौआँ चारदा नाल डाके मारता।।

Leave a Reply