मलेखुको खैजडी भजन पशुपतिनाथमा || KHAIJADI BHAJAN | नेपाली लोक खैजडी भजन #Khaijadi #bhajan


मलेखुको खैजडी भजन पशुपतिनाथमा || KHAIJADI BHAJAN | नेपाली लोक खैजडी भजन #Khaijadi #bhajan

ॐ नम: शिवाय : #khaijadi_bhajan KHAIJADI BHAJAN | नेपाली लोक खैजडी भजन #GuruKul_Production #Gurukul (नोट :- गुरुकुल प्रोडक्सन …
#मलखक #खजड #भजन #पशपतनथम #KHAIJADI #BHAJAN #नपल #लक #खजड #भजन #Khaijadi #bhajan
मलेखुको खैजडी भजन पशुपतिनाथमा || KHAIJADI BHAJAN | नेपाली लोक खैजडी भजन #Khaijadi #bhajan
#मलखक #खजड #भजन #पशपतनथम #KHAIJADI #BHAJAN #नपल #लक #खजड #भजन #Khaijadi #bhajan

Leave a Reply