माये साड़ी भी ता सुन ले पुकार शेरवालिये

लामिया कतारा विच खड़े माता रानिये
सबना दी खाली झोली भरे माता रानिये
बेड़ी डूब दी नु लादे अज पार शेरावालिये
माये साड़ी भी ता सुन ले पुकार शेरवालिये।।

उचेया पहाड़ा विच घर ज्योता वाली दा
सारेया तो उचा सुचा दर ज्योता वाली दा,
सब नु एह वंड दी प्यार शेरावालिये
माये साड़ी भी ता सुन ले पुकार शेरवालिये।।

जदों माये तेरे नि नाराते दाती औंदे ने
सारे माता रानी दे भगत अख्वौंदे ने,
पूजा करे तेरी सारा संसार माता रानिये
माये साड़ी भी ता सुन ले पुकार शेरवालिये।।

कोई धिया पूत मंगे दोलता प्यारियां
आया सी बुलावा आये खीच के त्यारियां
मुलोवाल सुख नु भी तार शेरावालिये
माये साड़ी भी ता सुन ले पुकार शेरवालिये।।

Leave a Reply