लक्ष्मी गायत्री मंत्र – अनूप जलोटा

श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

108 जाप (108 times jap)

Leave a Reply