वनमाली वासुदेवा मनमोहन राधारामना

वनमाली वासुदेवा मनमोहन राधारामना,
मीला मेघा सुंदरा नारायण गोविंदा,
कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा,
वनमाली वासुदेवा मनमोहन राधारामना।।

नंदा नंदा गोपानंदा नारायण गोविंदा,
कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा,
वनमाली वासुदेवा मनमोहन राधारामना ।।


शशि वधना सरसिज नयना जगमोहन राधारामना
कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा कान्हा,
वनमाली वासुदेवा मनमोहन राधारामना।।

Leave a Reply