हनुमान गायत्री मंत्र – अनूप जलोटा

ॐ रामदूताय् विद्महे, कपिराजाय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात।

108 जाप (108 Times sumiran)

Leave a Reply