।। अँखियों करो दर्शन सतगुरु आए ।। Ankhiyon Kro Darshan Satguru Aaye ।। Punjabi Bhajan Satguru ।।


।। अँखियों करो दर्शन सतगुरु आए ।। Ankhiyon Kro Darshan Satguru Aaye ।। Punjabi Bhajan Satguru ।।

SatguruBhajan #GurujiBhajan #Shabad #PunjabiBhajan.
#अखय #कर #दरशन #सतगर #आए #Ankhiyon #Kro #Darshan #Satguru #Aaye #Punjabi #Bhajan #Satguru
।। अँखियों करो दर्शन सतगुरु आए ।। Ankhiyon Kro Darshan Satguru Aaye ।। Punjabi Bhajan Satguru ।।
#अखय #कर #दरशन #सतगर #आए #Ankhiyon #Kro #Darshan #Satguru #Aaye #Punjabi #Bhajan #Satguru

Leave a Reply