અબ ના બની તો ફીર ક્યા બનેગી ab na bani to fir kya banegi

નરતન દેહ તુજે ફીરના મીલેગી
અબ ના બની તો ફીર ક્યા બનેગી…

હીરા સો જન્મ તુને બિરથ ગવાયો
ના સત્સંગ કીયો ના હરી ગુન ગાયો
જનની તેરી તુજે ફીર ક્યાં જનેગી
અબ ના બની તો ફીર ક્યા બનેગી…

સુરદાસ તેરી કાયા હે માટી
બીરત ધરની પે પતંગ તે કાટી
માટી મે માટી એક દિન મીલકે રહેગી
અબ ના બની તો ફીર ક્યા બનેગી…

Leave a Reply