ઊંઘ તને કેમ આવે || UNGH TANE KEM AAVE || Gujarati Bhajan


ઊંઘ તને કેમ આવે || UNGH TANE KEM AAVE || Gujarati Bhajan

હરી/પ્રભુ ભજન… A beautiful collection of most popular latest Gujarati bhajans – Hit Bhajans – Best devotional and spiritual songs. Album:- Hari/Prabhu
#ઊઘ #તન #કમ #આવ #UNGH #TANE #KEM #AAVE #Gujarati #Bhajan
ઊંઘ તને કેમ આવે || UNGH TANE KEM AAVE || Gujarati Bhajan
#ઊઘ #તન #કમ #આવ #UNGH #TANE #KEM #AAVE #Gujarati #Bhajan

Leave a Reply