એકલા જ આવિયા એકલા જ જવાના // Ekla J Aavya Manva // Gujarati Superhit BhajanClick Here To Subscribe – http://bit.ly/1llBfqB

STUDIO RHYTHM Presents – એકલા જ આવિયા એકલા જ જવાના https://youtu.be/1FNQAIlG3b8

Album – એકલા જ આવિયા એકલા જ જવાના
Singer – Nitin Devka
Music – Manoj-Vimal
Producer – Mukesh Parekh
Label – Studio Rhythm

Studio Rhythm Present Super Hits Titles

ભજન- 3 Gujarati Bhakti Sangeet
https://youtu.be/9KEYvM6oDX0​​

ભજન – 2 Popular Gujarati Bhajans watch?v=GKf7sx09TdU

ભજન II Super Hit Gujarati Bhajan watch?v=dJu58TRPiMo

દિકરી દાદાની લાકડી
https://youtu.be/ZHZ2WLeXLfs​​

रुलाने वाला भजन – – Maa Baap ko tum na Bhulna II New 2018 BHAJAN
https://youtu.be/K_f3o7oO68M​​

હે રાણાજી કેન રે મલાજા અમે કરીયે https://youtu.be/U9W5nh10LQs​​

New and Fress Title
01. Radha no shyam-https://youtu.be/Il2tCOEi2nU​​
02. SHRINATH MANGALAM – https://youtu.be/PK99rOMaIzU​​
03. BHAJAN VANI – https://youtu.be/d7PVhdtdf_o

Subscribe our channel for all latest Gujarati Devotional, Bhajan, Dayra, Mantra, Aarti Videos
એકલા જ આવિયા એકલા જ જવાના // Ekla J Aavya Manva // Gujarati Superhit Bhajan
#એકલ #જ #આવય #એકલ #જ #જવન #Ekla #Aavya #Manva #Gujarati #Superhit #Bhajan
Click Here To Subscribe – http://bit.ly/1llBfqB

STUDIO RHYTHM Presents – એકલા જ આવિયા એકલા જ જવાના https://youtu.be/1FNQAIlG3b8

Album – એકલા જ આવિયા એકલા જ જવાના
Singer – Nitin Devka
Music – Manoj-Vimal
Producer – Mukesh Parekh
Label – Studio Rhythm

Studio Rhythm Present Super Hits Titles

ભજન- 3 Gujarati Bhakti Sangeet
https://youtu.be/9KEYvM6oDX0​​

ભજન – 2 Popular Gujarati Bhajans watch?v=GKf7sx09TdU

ભજન II Super Hit Gujarati Bhajan watch?v=dJu58TRPiMo

દિકરી દાદાની લાકડી
https://youtu.be/ZHZ2WLeXLfs​​

रुलाने वाला भजन – – Maa Baap ko tum na Bhulna II New 2018 BHAJAN
https://youtu.be/K_f3o7oO68M​​

હે રાણાજી કેન રે મલાજા અમે કરીયે https://youtu.be/U9W5nh10LQs​​

New and Fress Title
01. Radha no shyam-https://youtu.be/Il2tCOEi2nU​​
02. SHRINATH MANGALAM – https://youtu.be/PK99rOMaIzU​​
03. BHAJAN VANI – https://youtu.be/d7PVhdtdf_o

Subscribe our channel for all latest Gujarati Devotional, Bhajan, Dayra, Mantra, Aarti Videos

Leave a Reply