ઓધા સંદેશો મારો એટલો રે Odha sandesho maro etlo re

ઓધા સંદેશો મારો એટલો રે,દેજો હરી કેરે હાથ રે
અંતરથી અળગા નવ કીજીએ,દાસી ઉપર ના હોય દાવ રે…ટેક

ઓધા નીરખુ એ મારા નાથને,અંતર એવી છે આશ રે
કોમળ મુરખડાને કારણે;નેત્ર ગયા છે મારા નાથ રે…

ટોળાનું મરઘલું એક ટળવળે રે,દુખીયું છે દરશન કાજ રે
અનેક ગુના હશે અમ તણા,માફી કરોને મહારાજ રે…

વડાં રે વચન જ્યારે નો પળે,તનમાં ઉપજે ત્રાસ રે
ખોળે બેસાડીને ખેલાવીઆ અળગા ન કરશો ધણી આપ રે…

વ્રુજ તો કરી છે વાલે વેગળી રે પુણ્યનો આવ્યો પતીયાર રે
અંતર થકી અળગાં કર્યા; કેમ ઘટે કીરતાર રે…

અરજી અમારી ઓધા એટલી બાના બ્રદની છે લાજ રે
“દાસ સવા” પર દયા કરો,મળવા પધારો મહારાજ રે…

Leave a Reply