કડવી વાણી ૧ | Kadvi Vaani 1 | Hemant Chauhan Bhajan | Gujarati Chetavani Bhajan | Full AlbumListen & Watch Free Soor Mandir Videos & Music Online
Music: https://soormandir.com
Videos: https://soormandir.com/videos
Checkout Super Hit Gujarati Bhajan by Soormandir

Song :
Lage bhale kadvi vani
Nugara kayam nade
Pujari taro padado de zat padi
Lobhiya lobh karene re
Kaga hans kadi nav thai
Man chadiyu motapne made
Chod soch samata pakdi le

Album : Kadvi Vani
Singer : Hemant Chauhan
Music : Shamji Barot
Label : Soor Mandir

#hemantchauhan #gujaratibhajan​ #kadvivani​
#soormandir​ #surmandir​ #gujaratisongs​ #latestgujaratisong​ #gujarati​ #gujaratibhajan

સૂર મદિર ના વિડીઓ જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો . Subscribe On This Link :
https://www.youtube.com/channel/UCrChDgWamU1TgliBNsMYwOQ

આ વિડીઓ તમને પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો ને જરૂર થી મોકલો.
If You like the video don’t forget to share with others & also share your views.

Download our (Soor Mandir) Appilcation for unlimited Songs on this link :
http://soormandir.app.link

Our website – http://soormandir.in

Like our Facebook Page – http://facebook.com/soormandir
કડવી વાણી ૧ | Kadvi Vaani 1 | Hemant Chauhan Bhajan | Gujarati Chetavani Bhajan | Full Album
#કડવ #વણ #૧ #Kadvi #Vaani #Hemant #Chauhan #Bhajan #Gujarati #Chetavani #Bhajan #Full #Album
Listen & Watch Free Soor Mandir Videos & Music Online
Music: https://soormandir.com
Videos: https://soormandir.com/videos
Checkout Super Hit Gujarati Bhajan by Soormandir

Song :
Lage bhale kadvi vani
Nugara kayam nade
Pujari taro padado de zat padi
Lobhiya lobh karene re
Kaga hans kadi nav thai
Man chadiyu motapne made
Chod soch samata pakdi le

Album : Kadvi Vani
Singer : Hemant Chauhan
Music : Shamji Barot
Label : Soor Mandir

#hemantchauhan #gujaratibhajan​ #kadvivani​
#soormandir​ #surmandir​ #gujaratisongs​ #latestgujaratisong​ #gujarati​ #gujaratibhajan

સૂર મદિર ના વિડીઓ જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો . Subscribe On This Link :
https://www.youtube.com/channel/UCrChDgWamU1TgliBNsMYwOQ

આ વિડીઓ તમને પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો ને જરૂર થી મોકલો.
If You like the video don’t forget to share with others & also share your views.

Download our (Soor Mandir) Appilcation for unlimited Songs on this link :
http://soormandir.app.link

Our website – http://soormandir.in

Like our Facebook Page – http://facebook.com/soormandir

Leave a Reply