ગાંડા ની વણઝાર Ganda ni vanzar gujarati bhajan lyrics

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર

જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી
એનો ગણતા ના આવે પાર

શુક ગાંડો, ધ્રુવ ગાંડો, અને ગાંડો ત્યાં ભૂપ કુમાર.. જી
નારદજી તો એવા ગાંડા, જેણે બાંધ્યા નહિ ઘર બાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગાંડા હનુમંત, ગાંડા વિભીષણ, ગાંડી શબરી નાર.. જી
ગાંડા ગુહ્ય હે પગ ધોઈ ને, પ્રભુ ઉતાર્યા પાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગોકુળ ગામની ગોપીઓ ગાંડી, ભૂલી ઘર વ્યવહાર.. જી
બંસી નાદે ચાલી નીકળી, સુતા મેલી ભરથાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

સુદામા ના ગાંડપણે તો વેઠયા ભૂખ અંગાર.. જી
પાંચ પાંડવ એવા ગાંડા, જેણે છોડ્યા નહિ કિરતાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

વિદુર પત્ની ગાંડી થઈને, રટે નંદ કુમાર.. જી
છબિલાને એ છોતરા આપ્યા, ગર્ભ ફેંક્યા બહાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

બોડાણા નાં ગાંડપણે તો કામ કર્યું હદપાર..જી
દ્વારિકા નો ઠાકોર આવ્યા, ડાકોર ગામ મોજાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

કબીર, તુલસી, સુર ગાંડો અને રોહિદાસ ચમાર..જી
મોરાંદે તો ગાંડા થઈ ને, ગાંડો કીધો સંસાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ધનો ગાંડો, આ ધીરો ગાંડો અને ગાંડો પ્રીતમ પ્યાર..જી
સખુ મીરાં કર મા ગાંડી, જેણે છોડ્યા જગ થી તાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

દાદુ ગાંડો, પીપો ગાંડો અને અખૈ યો એ સોનાર..જી
પંઢર પૂર માં, ગોરો ગાંડો, ઈતો ઘડા નો ઘડનાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

નામો , ગામો, સૂકો, ગાંડો અને મૂળદાસ લોહાર ..જી
જલારામ ની વાત શું કરવી, જેણે વળાવી ઘરની નાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

જુનાગઢ નો નાગર ગાંડો, ઈ તો નાચ્યો થૈ થૈ કાર..જી
બાવન કામ, કર્યા પ્રભુ એ, એના છતાં આવ્યો નહિ અંહકાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

થયા ઘણા અને હાલમાં પણ છે, અને ભવિષ્યે પણ થનાર ..જી
ભક્ત કુળનો નાશ નથી, એ બોલ્યા જગત આધાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

દુનિયા એ જેને ગાંડા ગણ્યા પણ હરિ ને મન હોંશિયાર..જી
ગોવિંદ ગાંડો, એનું ગીત ગાંડુ, ને ગાંડા સાંભળ નાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

ગાંડા ની વણઝાર, એનો ગણતા ના આવે પાર
જો જો તમે આ ગાંડાની વણઝાર….જી

જય નારાયણ

Leave a Reply