તરણા થી તરી જનાર કદી તરણાઓ સહારા હોય નહિ Tarna thi tari janara

તરણા થી તરી જનાર કદી તરણાઓ સહારા હોય નહિ
આ તો એનું કૃપા છે નહિ તો મઝધારે કિનારા હોય નહિ

  • તમે રૂપ ને ઢાંકી દેતા એ જુલ્ફ ને સરકાવી દો
    જોવા દો બરાબર ધરતી પર ચાંદ સિતારા હોય નહિ

-જુલ્મો ની શિકાયત કરવાને હું આપ કને ના આવ્યો છો
કિન્તુ એ કહેવા આવ્યો છુ આ ખ્યાલ તમારા હોય નહિ

  • જો જુલ્મો કરો તો એવા કરો ના થાય પછતાવો કદી
    આ જીણી જીણી વાતો માં કે અશ્રુધારા હોય નહિ
  • આરામ જરા લેવા બેઠો ‘ નજીર’ તો દિશાઓ ગુંજી ઉઠી
    મંજિલ ના પ્રવાસે જનારા,, રસ્તા માં ઉતારા હોય નહિ

Leave a Reply