પ્રેમ ને વશ થઈ ગ્યા વાલો રાજી Prem ne vash thai gya valo raji

પ્રેમ ને વશ થઈ ગ્યા વાલો રાજી રાજી
શુ કરે પંડિતો ને કાજી રે
પ્રેમ ને વશ થઈ ગ્યા રાજી રાજી

કરમા બાઈ નો આરોગ્યો ખીચડો
વિદુર ની ખાધી વાલે ભાજી રે
હેઠાં બોર વાલે શબરી બાઈ ના ખાંધા
છપ્પન ભોગ મેલ્યા ત્યાગી રે,
પ્રેમ ને વશ થઈ ગ્યા રાજી રાજી

વિદુર ને ધેરે શ્રી કૃષ્ણ પધાર્યા
તે દી કેળા લાવ્યા તા બે માંગી રે
ગર કાઢી ને વાલા ને છાલ ખવરાવી
તોય ના જોયુ વાલે જાગી રે,
પ્રેમ ને વશ થઈ ગ્યા રાજી રાજી

ગુણકા હતી તે પોપટ પઢાવતી
એમાંથી લેહ એને લાગી રે
પ્રભુજી એને સહજમાં મળ્યા
સંસાર મેલ્યો ત્યાગી રે,
પ્રેમ ને વશ થઈ ગ્યા રાજી રાજી

ભક્ત જનો ની નિંદા કરી ને
આખુ જગત બની ગયુ પાજી રે
ભલે ને મળ્યા મહેતા નરસિંહ ના સ્વામી
માટે ગીરીધર રહ્યા કાજી રે,
પ્રેમ ને વશ થઈ ગ્યા રાજી રાજી

Leave a Reply