બાણલિયા વાગ્યા | Banliya Vaghya | Vinela Moti | Hemant Chauhan | Gujarati BhajansListen to peaceful gujarati bhajan “Banliya Vaghya” from the album Vinela Moti
Subscribe To Cinecurry Gujarati: http://bit.ly/cineguj

Song: Karela Karam Na
Album : Vinela Moti
Singer : Hemant Chauhan

Leave a Reply