ભોલે તેરી જટા મે ભાતી હે ગંગ ધારા Bhole teri jata me bhaati hai gangdhara

ભોલે તેરી જટા મે ભાતી હે ગંગ ધારા
કાલી ઘટા કે અંદર જીદગામીની ઉજાલા

ગલે રુદ્ર માલ રાજે ચચિભાલ મે બિરાજે
ડમરુ ની નાદ બાજે કર મે ત્રિશુલ ધારા

જગ તીરથે જરાસી કટી નાક બંધ ફાંઁસી
ગીરીજા હે સંગ દાસી સબ વિશ્વ કે આધારા

મૃગ સરમ વસન ધારી વ્રસરાજ પે સવારી
ભક્તો કે દુઃખ હારી કૈલાશ મે વિહારા

શિવ નામ જો ઉચારે સબ પાપ દોસ ટાલે
બ્રહ્માનંદ ના વિચારે ભવસિંધુ પાર તારે

Leave a Reply