મારા વ્હાલા નું મુખડું જોતી રહું●સરલાબેન ●Gujarati Bhajan 2021●Krishna Bhajan 2021●Satsangi Mandalમારા વ્હાલા નું મુખડું જોતી રહું●સરલાબેન ●Gujarati Bhajan 2021●Krishna Bhajan 2021●Satsangi Mandal
……. સત્સંગીભજન…..
મારા વાલા નું મુખડું જોતી રહું હા (૨) હુંતો નીરખી રહું
હે કેવો સુંદર દેખાય મારો વાલો રે
કેવો રૂપાળો લાગે મારો વાલો રે…હુતો જોતી રહું હુતો નીરખી….
એતો માખણીયા રે લૂંટતો રે
એતો ગોવાળ ને ખવડાવતો રે…હુતો જોતી રહું હુતો નીરખી….
એતો ગોપીઓ ના મટકા ફોડતો રે
એતો મારગ ની વચમાં રોકતો રે…હુતો જોતી રહું હુતો નીરખી….
હુતો જોતી રહું લીલા જોતી રહું…મારા વાલા નું મુખડું….
એતો યમુનાને કાંઠડે આવતો રે
એતો મધુરી શી મોરલી બજાવતો રે…હુતો જોતી રહું….
હુંતો સાંભળી રહું સુર સાંભળી રહું…મારા વાલા નું….
એતો વનરાવન માં આવતો રે
એતો ગોપીઓ ને રાસડે રમાડતો રે
હુતો જોતી રહું રાસ જોતી રહું…મારા વાલા નું મુખડું….
એક દિન કાના એ મારો સામું જોયું રે
હામુ જોઈને મારો હાથ પકડ્યો રે
હુતો ધન્ય બની જીવન ધન્ય થયું…મારા વાલા નું મુખડું….
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

અમારા સત્સંગી ભજનો થી આજ ની અને આવનારી નવી જનરેશન ને ગુજરાતી ભજન અને કીર્તન થી સત્ય ના માર્ગે
ચાલે અને પ્રભુ શ્રી હરિ માં ભાવ ભક્તિ જાગે અને તે માટે
અમારા મહિલા મંડળ નો પ્રયાસ ભજન કીર્તનો થી કરી રહ્યા છે
સંતો ભક્તો જે નવધા ભક્તિ કહી છે ( નવ પ્રકાર ની ભક્તિ )
તેમાની એક ભક્તિ એટલે ભજન કીર્તન છે તો અમારી ચેનેલ
સત્સંગી મંડળ ને LIKE અને SUBSCRIBE કરવાનું ભુલતાં નઈ જેથી અમારા નવા નવા ભજનો તમે દરરોજ સાંભળીને દિવસ શાંતિ અને આનંદ ભક્તિ માં રહે….
…..જય શ્રી કૃષ્ણ…. જય માતાજી….

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

LIKE & COMMENT & SUBSCRIBE
__________________________________________
#SatsangiBhajanMandal
#SatsangiMandal
#સત્સંગીમંડળ

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Leave a Reply