મારું ચિતડું ચોરાયેલ રે, મારું મનડું હેરાયેલ રે Maru chitadu chorayel re

મારું ચિતડું ચોરાયેલ રે, મારું મનડું હેરાયેલ રે

આ કોડીલા રે કુંવર કાન સે
આતો પ્રીતું છે પૂરવની, હેજી નવીયું નહીં થાય હે મારા નાથજી રે;
હે મૈં વારી જાઉં
છુપાવી નહીં રહે છાની, હે ભલે ને જાય આ શરીર રે;
હે ઓધાજી વાતું કોને અમે કરીએ
હે મારું ચિતડું…
આમાં દિવસ જાય છે દોહ્યલા કનૈયા વિનાનાં, હેજી જાણે જુગ જેવડા રે;
હે મૈં વારી જાઉં
રૂદન અમે કરતાં. હેજી રજની વીતી જાય રે
ઓધાજી વાતું કોને અમે કરીએ
હે મારું ચિતડું…
અરે ધીરજ કેમ ધરીએ હવે, વ્હાલીડા વિરહમાં હેજી વિસમે રે;
હે મૈં વારી જાઉં
આ વિરહ થી કરીને, હેજી તપે માંહ્યલા શરીર રે;
ઓધાજી વાતું કોને અમે કરીએ
હે મારું ચિતડું…
આતો “મોરાર” નાં સ્વામીને, હેજી ગોપીજન એમ વિનવે રે;
હે મૈં વારી જાઉં
દર્શન અમને દેજો પ્રભુજી, હેજી દીનનાં દયાળ રે
ઓધાજી વાતું કોને અમે કરીએ
હે મારું ચિતડું…

Leave a Reply