મોહે લાગી લટક ગુરુ ચરનનકી – mohe lagi latak guru charanki- – Gujarati santvani Bhajan geet lyrics

મોહે લાગી લટક ગુરુ ચરનનકી.
ચરન બિના મુઝે કછુ નહિ ભાવે,
જૂઠ માયા સબ સપનનકી … મોહે લાગી
ભવસાગર સબ સૂખ ગયા હે,
ફિકર નહીં મુખે તરનનકી … મોહે લાગી
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
ઉલટ ભઇ મોરે નયનનકી … મોહે લાગી

Leave a Reply