યહી વફા કા સીલા હૈ તો કોઇ બાત નહી Yahi vafa ka sila hai to koi baat nahi

યહી વફા કા સીલા હૈ તો કોઇ બાત નહી
યે દર્દ તુમને દિયા હૈ તો કોઇ બાત નહી

યહી બહોત હૈ કી તુમ દેખતે હો સાહિલ સે
સફીના ડુબ રહા હૈ તો કોઇ બાત નહી

કિસે મઝાલ હૈ કહે કોઇ મુજકો દિવાના
અગર યે તુમને કહા હૈ તો કોઇ બાત નહી

યે ફિક્ર હૈ કિ કહી તુમ ભી ન સાથ છોડ ચલો
જહાઁ ને છોડ દિયા હૈ તો કોઇ બાત નહી

જો આને વાલા હૈ કલ ઉસકો કિસ ને દેખા હૈ
વો આજ હમસે જુદા હૈ તો કોઇ બાત નહી

Leave a Reply