યે દુનિયા ગરજ કી દુનિયા હૈ;દુનિયા કા ભરોસા કૌન કરે.

ઉપબાકી હકીકત ઉપબા હૈં; ઉપબા કી તમન્ના કૌન કરે

તું ને દોસ્ત કે દિલ કો તોડ દિયા, આગે યાર સે રિશ્તા જોડ લિયા;
દુશ્મન કી તરહ મુંહ મોડ લિયા, જા તેરી તમન્ના કૌન કરે.

બિમાર-એ- મહોબ્બત કી હાલત નાજુક હૈ,જા જલ્દ લે ખબર;
ક્યૂંકિ બચને કી વજહ હી આશ નહિ, દૂજ તેરે ગુજારા કૌન કરે.

યારોં મેં વફા જો હોતી અગર, ગાતા ‘મગન’ ક્યું રો રો કર;
યે સબ દોસ્ત હૈ અપને મતલબ કે, દોસ્તોં કા ભરોસા કૌન કરે.

Leave a Reply