લીલા પીળા તારા નેજા ફરકે | Yogita Patel | Gujarati Folk Devotional Song | Samarpan TV | SajadiyaliAlbum Name : Lila Pila Tara Neja
Singer : Yogita Patel
Original Lyrics : Traditional
Live Setup : Ap Gujarati Studio – Shiv Studio
Mixing : Mintu Ahir
Broadcasting : Samarpan TV & Broadcasting Network

#yogitapatel

If You like the video don’t forget to share with others & also share your views.

💠 Website : https://www.samarpan.tv

💠 Youtube : https://www.youtube.com/c/samarpantv

💠 Facebook : https://www.facebook.com/samarpantv

💠 Instagram : https://www.instagram.com/samarpantv

આ વિડીઓ તમને પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો ને જરૂર થી મોકલો.

Subscribe our channel for all latest Gujarati Devotional, Bhajan, Dayra, Mantra, Aarti Videos

Lebal – Samarpan TV
Channel Contect : 8200482019
લીલા પીળા તારા નેજા ફરકે | Yogita Patel | Gujarati Folk Devotional Song | Samarpan TV | Sajadiyali
#લલ #પળ #તર #નજ #ફરક #Yogita #Patel #Gujarati #Folk #Devotional #Song #Samarpan #Sajadiyali
Album Name : Lila Pila Tara Neja
Singer : Yogita Patel
Original Lyrics : Traditional
Live Setup : Ap Gujarati Studio – Shiv Studio
Mixing : Mintu Ahir
Broadcasting : Samarpan TV & Broadcasting Network

#yogitapatel

If You like the video don’t forget to share with others & also share your views.

💠 Website : https://www.samarpan.tv

💠 Youtube : https://www.youtube.com/c/samarpantv

💠 Facebook : https://www.facebook.com/samarpantv

💠 Instagram : https://www.instagram.com/samarpantv

આ વિડીઓ તમને પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો ને જરૂર થી મોકલો.

Subscribe our channel for all latest Gujarati Devotional, Bhajan, Dayra, Mantra, Aarti Videos

Lebal – Samarpan TV
Channel Contect : 8200482019

Leave a Reply