#સુપરહીટ પ્રાચીન ભજનો /પ્રભાતિયા ભજનો/Prachin Bhajano/devotional Gujarati bhajans૧. જુનુ થયુ રે દેવળ … ૨. શું પુછો છો મુજને … ૩. જુઠળી કાયા રાણી … ૪. ઈશ્વર તું પણ છે વિજ્ઞાની … ૫. ભમરા ક્યા ભમી આવ્યો .

Leave a Reply