હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ Hati ne bhajata haji koini laj gujarati lyrics

હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી જાણી રે;
જેની સુરતા શામળીયા સાથ, વદે વેદ વાણી રે. હરિને…
વહાલે ઉગાર્યો પ્રહ્-લાદ, હરણા કંસ માર્યો રે;
વિભીષણને આપ્યું રાજ, રાવણ સંહાર્યો રે. હરિને…
વહાલે નરસિંહ મહેતાને હાર, હાથોહાથ આપ્યો રે;
ધ્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ, પોતાનો કરી થાપ્યો રે. હરિને…
વહાલે મીરાં તે બાઈનં વિખ હળાહળ પીધાં રે;
પંચાળીના પૂર્યાં ચીર, પાંડવ કામ કીધાં રે હરિને…
વહાલે આગે સંતોનાં કામ, પૂરણ કરિયાં રે;
ગુણ ગાય ગેમલ કરજોડ, હેતે દુઃખ હરિયાં રે. હરિને…

Leave a Reply