02-કિર્તીદાન ગઢવી Kathda Bhajan (15-1-2020) Kirtidan Gadhvi – Pujya VajabhagtJi ni 31mi Nirvan TithiSonal audio mandvi-kutch Present… ~ Pujya Vajabhagatji ni 31mi Nirvan Tithi Nimite Santvani ~ (પૂજ્ય વજાભગતજી (ભગતબાપુ) ની 3૧મી નિર્વાણ …

Leave a Reply