aaj sai de darbar bhangda paa mitra

आज साई दे दरबार भंगड़ा पा मित्रा नच नच गा मित्रा,
कर साई दी जय कार के भंगड़ा पा मित्रा,

धरती नचे अम्बर नचे नचन चन सितारे,
दसो दिशावा झूम के नचन नचन सारे नजारे,
साई दे दरबार नच्दे मस्त कलंधर सारे,
मैं नचा तूसी नचो नचदा सारा संसार के भंगड़ा पा मित्रा,
आज साई दे दरबार भंगड़ा पा मित्रा नच नच गा मित्रा,

साई दे दरबार दा भगतो तक लो अज़ाब नजारा,
साई दे सोहने रूप ते वारि जावे अज जग सारा,
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई साई सब दा प्यारा,
साई सब ते लुटावे प्यार के भंगड़ा पा मित्रा,
आज साई दे दरबार भंगड़ा पा मित्रा नच नच गा मित्रा,

साई जी दे प्यारेया नु आज साई दें वधाई,
साई ने सब नु रेहमत बक्शी साई दी बद्याई,
साई जी दे दर ते वजदी हर दिल दी शहनाई,
साई लायै खुशियां हज़ार के भंगड़ा पा मित्रा,
आज साई दे दरबार भंगड़ा पा मित्रा नच नच गा मित्रा,

Leave a Reply