abhang,नेहा यादव,निकिता यादव,neha yadav,nikuta yadav,अभंग,marathi bhajan,gavlan,भजन,भक्तिगीत,गवळण,त्या दोघींच्या चेह-यांत,आवाजात इतके साम्य आहे की गाणारी नेमकी कोण हे भल्याभल्यांना ओळखायला येत नाही.

Leave a Reply