Ardaas Malka Charna Vich Tere – -Miri Piri Khalsa Jatha Shabad Kirtanਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ -MIRI PIRI KHALSA JATHA/SHABAD KIRTAN
Ardaas Malka Charna Vich Tere – -Miri Piri Khalsa Jatha Shabad Kirtan
#Ardaas #Malka #Charna #Vich #Tere #Miri #Piri #Khalsa #Jatha #Shabad #Kirtan
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ -MIRI PIRI KHALSA JATHA/SHABAD KIRTAN

Leave a Reply