ASHTALAKSHMI STOTRAM WITH LYRICS | LAKSHMI MANTRA | MADHVI MADHUKAR JHA

ASHTALAKSHMI STOTRAM WITH LYRICS | LAKSHMI MANTRA | MADHVI MADHUKAR JHA Madhvi MadhukarAshtalakshmi stotram Lyrics

Adi Lakshmi
Sumanasa Vandita Sundari Madhavi Chandra sahodari hemamaye
Munigana vanditha moksha-pradayanini Manjula bhashini vedanuthe
Pankaja-vasini Deva supujitha Sadguna varshini santhiyuthe
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Adi Lakshmi sada palaya mam (1)

Dhanya Lakshmi

Ayi kali kalmasha nasini kamini Vaidika rupini Vedamaye
Ksheera samudhbhava Mangala rupini Mantra-nivaasini Mantranuthe
Mangala dayini Ambuja vasini Devaganaasritha padayuthe
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Dhanya Lakshmi sada palaya mam (2)

Dhairya Lakshmi

Jaya vara varnini Vaishnavi Bharghavi Mantra swarupini Mantramaye
Suragana pujitha seeghra phalaprada Gnana vikasini Sastranuthe
Bhava bhaya haarini papa-vimochani Sadhu janaasritha padayuthe
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Dhairya Lakshmi sada palaya mam (3)

Gaja Lakshmi

Jaya jaya durgathi nasini Kamini Sarva phalaprada sastramaye
Radha Gaja Turga padadi samaavrutha Parijana manditha lokanuthe
Hari Hara Brahma supujitha sevitha Taapa nivarini padayute
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Gaja Lakshmi rupena palaya mam (4)

Santana Lakshmi

Ayikhaga vahini Mohini Chakrini Raga-vivardhini Gnanamaye
Guna gana vaaradhi loka-hitaishini Swarasaptha bhushitha gananuthe
Sakala Suraasura Deva Muneeshwara Manava vanditha padayuthe
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Santana Lakshmi twam palaya mam (5)

Vijaya Lakshmi

Jaya Kamalasini sadgati daayini Gnana-vikasini ganamaye
Anudina marchitha Kumkuma dhusara Bhushitha vaasitha vadyanuthe
Kanakadhara stuti vaibhava vanditha Sankara-desika manyapade
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Vijaya Lakshmi sada palaya mam (6)

Vidya Lakshmi

Pranatha Sureshwari Bharathi Bharghavi Soka-vinasini ratnamaye
Manimaya bhushitha karna vibhushana Santi samavrutha Hasyamukhe
Navanidhi daayini kalimala haarini Kamita phalaprada hasthayuthe
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Vidya Lakshmi sada palaya mam (7)

Dhana Lakshmi

Dhimi-dhimi dhimdhimi dhimdhimi-dhimdhimi Dumdhubhi nada supurnamaye
Ghuma-ghuma ghumghuma ghumghuma ghumghuma Shankha-ninaada suvaadyanuthe
Veda puraneethihasa supujitha Vaidikamarga pradarsayuthe
Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Dhana Lakshmi rupena palaya mam (8)

Credits:
Song : Ashtalakshmi Stotram (Traditional – Sanskrit )
Singer : Madhvi Madhukar Jha
Music Label : SubhNir Productions
Music Director : Nikhil Bisht, Rajkumar
bhajan lyrics #ASHTALAKSHMI #STOTRAM #LYRICS #LAKSHMI #MANTRA #MADHVI #MADHUKAR #JHA
Madhvi Madhukar More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment