Bhaj Govind Govind Gopala Krishna Bhajan By Saurabh Madhukar

Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Lala
Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Lala

Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Lala
Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Lala

Pyare Mukund Madhav Govind Bol
Pyare Mukund Madhav Govind Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Laala

Hare Raamaa Raamaa Ram Sita Ram Ram Ram
Hare Raamaa Raamaa Ram Sita Ram Ram Ram
Sita Ram Ram Ram Radhe Shyam Shyam Shyam
Sita Ram Ram Ram Radhe Shyam Shyam Shyam
Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Laala

Krishnaye Vashudevaye
Hare Parmatane
Pranatah Klesha Naashaaya
Ghrat Kaleshay Nashyaye
Govindaye Namo Namah

Ram Dhun Laagi Re Gopal Dhun Laagi
Laagi Re Mohe Radhe Dun Laagi
Ram Dhun Laagi Re Gopal Dhun Laagi
Laagi Re Mohe Radhe Dun Laagi

Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Lala
Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Lala

Pyare Mukund Madhav Govind Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Bhaj Govind Govind Gopala
Bhaj Murali Manohar Nand Laala

This Post Has One Comment

Leave a Reply