Bhaj Mann Ram Charan Sukhdayi

Bhaj Mann Ram Charan Sukh Daayi

Bhaj Mann Ram Charan Sukhdayi

Jihi Charanse Nikasi Sursari Sakar Jata Samayi
Jata Sankari Naam Paryo Hai Tribhuwan Taaran Aayi

Jin Charnan Ki Charan Paduka Bharat Rahyo Lav Laayi
Soyi Charan Kewat Dhoyi Leene Tab Hari Naav Chalayi

Soi Charan Sant Jan Sevat Sada Rahat Sukh Dayi
Soi Charan Gautam Rishi Naari Parsi Param Pad Payi

Dandkaban Prabhu Paawan Keenho Rishiyan Tras Mitayi
Soyi Prabhu Trilok Ke Swami Kanak Mriga Sang Dhayi

Kapi Sugreev Bandhu Bhaye Vyakul Tin Jai Chhatra Firayi
Ripu Ko Anujh Vibhishan Nishichar Parsat Lanka Payi

Shiv Sankadik Aru Brahmadik Shesh Sahas Mukh Gaayi
Tulsi Das Marut Sutki Prabhu Nij Mukh Karat Badayi

Leave a Reply