Bhog Lage Bhagwan Keho Sundar Shubh Dayak

Bhog Lage Bhagwan Keho Sundar Shubh Dayak
Sundar Shubh Dayak Sundar Shubh Dayak

Sone Ki Thali Mein Sola Vyanjan
Bhagawan Bhog Lagaye Ho
Sundar Shubh Dayak

Puri Pakavan Aur Madhu Meva
Khat Ras Bhog Lagave Ho
Sundar Shubh Dayak

Bhog Lage Bhagwan Keho
Sundar Shubh Dayak

Duryodhan Girah Meva Tyage
Sag Vidhur Ghar Pae Ho
Sundar Shubh Dayak

Shabari Ke Ber Sudama Ji Ke Tandul
Ruchi Ruchi Bhog Lagaye Ho
Sundar Shubh Dayak

Bhog Lage Bhagwan Keho
Sundar Shubh Dayak

Leave a Reply