Bhoot Pisach Nikat Naa Aave Mharo Balaji Ko Jab Soto Chaale

Bhoot Pisach Nikat Naa Aave
Mharo Balaji Ko Jab Soto Chaale
Jai Balaji Jai Balaji Jai Balaji

Bhoot Pisach Nikat Naa Aave
Mharo Balaji Ko Jab Soto Chaale
Jai Balaji Jai Balaji Jai Balaji

Ram Ko Hai Sevak Sabko Hai Pyaro
Daudo Chalo Aave Jab Bhi Pukaro

Bhakta Ke Ghar Mein Toto Chaale
Mharo Balaji Ko Jab Soto Chaale
Jai Balaji Jai Balaji Jai Balaji

Khaali Nahi Jaave Kisi Ki Bhi Parchi
Iske Bhawan Chaale Bhakta Ki Marji
Khaali Nahi Jaave Kisi Ki Bhi Parchi

Iske Dware Sikko Khoto Chaale
Mharo Balaji Ko Jab Soto Chaale

Jai Balaji Jai Balaji Jai Balaji
Jai Balaji Jai Balaji Jai Balaji

Iske Bhawan Sab Ek Barabar
Sharma Yakin Naa Ho Dekhlo Aakar

Yaha Nahi Moto Aur Chhoto Chaale
Mharo Balaji Ko Jab Soto Chaale

Jai Balaji Jai Balaji Jai Balaji
Jai Balaji Jai Balaji Jai Balaji

Bhoot Pisach Nikat Naa Aave
Mharo Balaji Ko Jab Soto Chaale

This Post Has One Comment

Leave a Reply