Bol Hari Bol Keshav Madhav Govind Bol Naam Prabhu Hai Sukhkari

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Hari Hari Bol Hari Hari Bol

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Ratle Man To Aatho Yaam
Jay Jay Govind Jay Ghanshyam

Prabhu Pad Bhajle Tu Dil Khol
Keshav Madhav Govind Bol

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Naam Prabhu Hai Sukhkari
Paap Katenge Sabke Bhaari

Naam Ka Peele Amrat Ghol
Keshav Madhav Govind Bol

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Sabari Ahilya Sadna Kasai
Naam Japan Se Mukti Paayi

Naam Ki Mahima Hai Anmol
Keshav Madhav Govind Bol

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Radhe krishna Shyam Bihari
Gopi Vallabh Girivardhaari

Natwar Nagar Mohan Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Bol Hari Bol Bol Hari Bol
Keshav Madhav Govind Bol

Leave a Reply