Brajajann Mann Sukhkari Radhe Shyam Shyama Shyam

Radha Sadhyam
Sadhnam Yasya Radha
Mantro Radha
Mantradatri Cha Radha
Sarvam Radha
Jeevanam Yashya Radha
Radha Radha Wacham
Kintyasaya Sesham
Radha Radha

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam

Jai Ho

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Ho Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Jai Ho

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

More Mukut Mathura Braj Kundal
Gale Vaijayanti Mala Mala
Charnan Nupur Rasala
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Jai Ho

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Sundar Badan Kamal Dal Lochan
Banke Chitwan Haari Haari
Mohan Banshi Bihari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Jai Ho

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Radha Krishna Mile
Ab Dau Gaur Roop Avatari Avatari
Kritan Dharam Prachari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Jai Ho

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Tum Bin Mera Aur Naa Koi
Naam Roop Awatari Awatari Awatari

Charanan Mai Balihaari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Shyam Shyama Shyam Radhe
Shyam Shyama Shyam Radhe
Shyam Shyama Shyam Radhe
Shyam Shyama Shyam Radhe

Jai Ho

Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Brajajann Mann Sukhkari
Radhe Shyam Shyama Shyam
Radhe Shyam Shyama Shyam

Jai Ho
Hari Bol
Jai Shri Radhe
Jai Shri Krishna
Jai Shri Shyam

Leave a Reply