dar te nachde bhagt pyaare

सब भगता दियां रीज पुगाइया गनपत ने,
ओ दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइयाँ गनपत ने,

सब नु बंडदा नाम खजाने लीला बड़ी न्यारी,
गनपत मेरा दीन दयाला जग दा पालनहारी,
लेहरा बेहरा सब भगत नु लाइयाँ गनपत ने,
ओ दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइयाँ गनपत ने,

सब नु चढ़ गई नाम खुमारी गणपति भप्पा गाउंदे ने,
ओहदे नाम च खोये फिरदे नाम जयकारे लाऊंदे ने,
चारे पासे वेखो रोनका लाइयाँ गनपत ने,
ओ दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइयाँ गनपत ने,

संगत नाम दीवानी होई फेरे नाम दी माला,
गनपत भप्पा ने कर्म कमाँ के खोलेया भाग दा ताला,
दास दी झोली खैरा खुभ पाइयां गनपत ने,
ओ दर ते नच्दे भगत प्यारे मौजा लाइयाँ गनपत ने,

Leave a Reply