Deva More Deva Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Paan Chade Phool Chade Aur Chade Meva
Laddugan Ko Bhog Lage Sant Kare Seva
Deva More Deva Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Ho Deva Modak Priye Mud Mangal Data
Vidhya Varidhi Buddhi Vidhata
Dar Pe Jo Aaye Khali Naa Jaye
Dete Ho Deva Sabko Kaleva
Deva More Deva Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Siddhi Sadan Gaj Badan Vinayak
Kripa Sindhu Sundar Sab Layak
Tum Ho Deva Devo Ke Nayak
Mata Hai Gora Pita Mahadeva
Deva More Deva Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Leave a Reply