Devayat Pandit Vani Niranjan Pandya Agamvani Gujarati Devotional Songs BhajansStudio Sangeeta Presents:- Album:-Devayat Pandit Vani Song:- 1]Devayat Pandit Dada Dakhve 2]Patal Mathi Seshnag Jagse 3]Sanka Re Padi Ne Avadu …

Leave a Reply