Dhuniya Ke Dukh Harne Wale Bhagwan Ko Bhi Dukh Aan Pada

Dhuniya Ke Dukh Harne Wale Bhagwan Ko Bhi Dukh Aana Pada
Dhuniya Ke Dukh Harne Wale Bhagwan Ko Bhi Dukh Aana Pada

Jag Ko Roshan Karne Wale Ko Bhi Kali Raat Me Aan Pada
Jag Ko Roshan Karne Wale Ko Bhi Kali Raat Me Aan Pada

Dhuniya Ke Dukh Harne Wale Bhagwan Ko Bhi Dukh Aan Pada
Dhuniya Ke Dukh Harne Wale Bhagwan Ko Bhi Dukh Aan Pada

Jag Ko Roshan Karne Wale Ko Bhi Kali Raat Me Aana Pada
Jag Ko Roshan Karne Wale Ko Bhi Kali Raat Me Aana Pada

Leave a Reply