Do Phoolan Ke Gajre Man Base Hamare

Do Phoolan Ke Gajre Man Base Hamare
Vohi Gajra Durga Maiya Ko Sohe

Do Phoolan Ke Gajre Man Base Hamare
Vohi Gajra Durga Maiya Ko Sohe

Nazaro Mein Ghul Ghul Jaye Re
Man Base Hamare
Do Phoolan Ke Gajre Man Base Hamare

Vohi Gajra Maiya Sharada Ke Sohe
Nazaro Mein Ghul Ghul Jaye Re
Man Base Hamare
Do Phoolan Ke Gajre Man Base Hamare

Jehi Gajra Maiya Kali Ke Sohe
Maiya Kali Ke Sohe Kali Ke Sohe
Deen Bhagat Kahe Kali Ke Sohe

Nazaro Mein Ghul Ghul Jaye Re
Man Base Hamare
Do Phoolan Ke Gajre Man Base Hamare
Do Phoolan Ke Gajre Man Base Hamare

Leave a Reply