Doob Chalo Din

Doob Chalo Din Maye
Doob Chalo Din

Doob Chalo Din Maye
Doob Chalo Din

Sanjh Bhae Mandir Me

Doob Chalo Din Maye
Doob Chalo Din

Kahe Ke Maiya Deeyala Baane Hai
Kahe Ke Maiya Deeyala Baane Hai
Kahe Ke Dari Dor Mori Maiya

Doob Chalo Din Maye
Doob Chalo Din

Sone Ke Maiya Deeyala Baane Hai
Doba Ki Dari Dor Meri Maiya

Doob Chalo Din Maye
Doob Chalo Din

Leave a Reply