Ganesh Ji Ke Dohe – Vighan Haran Gan Nathji Kripa Karo Maharaj

Ganesh Ji Ke Dohe
Vighan Haran Gan Nathji
Kripa Karo Maharaj
Sukh Sampatti Deejiye
Rakhiyo Meri Laaj

Nana Varna Sudesh Hai
Mukh Prasanaa Sashi Bhaal
Lambodar Bhuj Chaar Hai
Netra Teen Rang Laal

Madan Dahan Ke Putra Ko
Sumiru Baram Baar
Vighan Kataiye Sankat Mitaye
Mangal Hoye Apar

Vighan Haran Gan Nath Jee
Kripa Karo Maharaj
Sukh Sampati Devo Prabhu
Rakhiyo Meri Laaj

Nana Varna Sudesh Hai
Mukh Prasanna Sashi Bhaal
Lambodar Bhuj Chaar Hai
Netra Teen Rang Laal

Vighan Haran Gan Nathji
Kripa Karo Maharaj
Sukh Sampatti Deejiye
Rakhiyo Meri Laaj

Leave a Reply